Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v české křídové pánvi

 

Tomáš Kočí, Veselská Kočová

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 75–78
Mapové listy: Kolín (13-32)

Celý článek (PDF, 2.22 MB)

 

Literatura

Darwin, C. (1851): A monograph on the fossil Lepadidae, or pedunculated cirripedes of Great Britain. - 88 str. Palaeontogr. Soc., London.

Frič, A. (1911): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. Ilustrovaný seznam zkamenělin cenomanních vrstev korycanských. - Arch. přírodověd. Prozk. Čech 15, 1, 1 101.

Fritsch, A. - Kafka, J. (1887): Die Crustaceen der Böhmischen Kreideformation. - 53 str. Ed. Grégr, Selbstverlag in Commission von F. Řivnáč, Prag.

Kafka, J. (1885): Příspěvek ku poznání Cirripedů českého útvaru křídového. - 29 str. Král. čes. společ. nauk, Praha.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012a): Preliminary report on Cirripedia (Crustacea, Thoracica) from nearshore/shallow water locality Velim (Upper Cenomanian-Lower Turonian) in Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic). -Herlandia abstract book 2012, Proc. 13rd Int. Conf. Young Geol., 76-77.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012b): Předběžná zpráva o svijonožcích (Cirripedia, Thoracica) z příbojové lokality Velim (svrchní cenoman-spodní turon) z české křídové pánve. In: S. Hladilová, N. Doláková, O. Dostál, ed.: Sbor. příspěvků, 13. česko-slovensko-polský paleont. seminář, 18-19. října 2012, 38-39. - Mendel. muz., Brno.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2012c): Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim-Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011, 128-131.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013a): Nové nálezy svijonožců (Cirripedia) z příbojové lokality Velim (kolínská oblast, česká křídová pánev, svrchní cenoman - spodní turon). - Vlastivěd. Zpravodaj Polabí 43 (za rok 2012), 81-132.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013b): První výskyt svijonožce druhu Smilium ? parvulum Withers, 1914 v příbojové facii české křídové pánve. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012, 178-179.

Kočí, T. - Kočová Veselská, M. (2013c): The first recorded occurrence of Smilium ? parvulum Withers, 1914 (Cirripedia, Thoracica) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). - Acta Mus. Nat. Prag., Sér. B (Hist. Nat.) 69, 3-4, 147-150.

Withers, T. H. (1913): Cirripedes from the Cenomanian Chalk Marl of Cambridge. - Proc. Zool. Soc. London, 937-948.

Withers, T. H. (1935): Catalogue of fossil Cirripedia in the Department of Geology II, Cretaceous. - 534 str. Trustees British Mus. (Nat. Hist.), London.

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Stem- proková-Jírová, D. - Šťastný, M. (1997a): Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part. - Bull. Czech Geol. Surv. 72, 1, 83-102.

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Štem- proková-Jírová, D. - Šťastný, M. (1997b): Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part. - Bull. Czech Geol. Surv. 72, 2, 141-155.