Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

PanGeo - detekce vertikálních pohybů terénu pomocí družicových radarových dat

 

Jan Mišurec, Jan Jelének

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 69–73
Mapové listy: Kladno (12-23), Praha (12-24), Beroun (12-41), Zbraslav (12-42), Hlučín (15-41), Bohumín (15-42), Ostrava (15-43), Karviná (15-44)

Celý článek (PDF, 2.43 MB)

 

Literatura

Bateson, L. - Cuevas, M. - Crosetto, M. - Cigna, F. - Schijf, M. - Evans, H. (2012): Pangeo production manual. http://www.pangeoproject.eu/sites/default/files/pangeo_other/D3.5-Pan Geo-Production-Manual-v13.

Bateson, L. - Novali, F. - Cooksley, G. (2009): Terrafirma Guide: A guide to the use and understanding of Persistent Scatterer Interferometry in the detection and monitoring of terrain motion. - 48 str. GMES/Terrafirma.

Crosetto, M. - Monserrat, O. - Iglesias, R. - Crippa, B. (2009): Persistent Scatterer Interferometry: Potentials and Limits. - 6 str. Proc. ISPRS, 38-1-4-7/W5, ISPRS Hannover Workshop.

Crosetto, M. - Monserrat, O. - Iglesias, R. - Crippa, B. (2010): Persistent Scatterer Interferometry: Potential, Limits and Initial C- and X-band comparison. - Photogram. Engng Remote Sensing 76, 9, 1061-1069.

Dopita, M. - Aust, J. (1997): Geologie české části hornoslezské pánve. - 278 str., Min. život. prostř. Čes. republ. Praha.

Ferretti, A. - Prati, C. - Rocca, F. (2001): Permanent Scatterers in SAR interferometry. - IEEE Transact. Geosci. Remote Sensing 39, 1, 8-20.

Kadlečík, P. (2013): Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012, 305-308.

Kadlečík, P. - Schenk, V. - Seidlová, Z. - Schenková, V. (2010): Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas. - Acta geodyn. geomater. 7, 3, 371-380.

Kovanda, J. - Balatka, B. - Bernard, J. H. - Brunnerová, Z. - Březinová, D. -Bukovanská, M. - Cílek, V. - Fridrichová, M. - Havlíček, V. - Holub, V. - Hrdlička, L. - Chlupáč, I. - Kadlecová, R. - Kachlík, V. - Kaprasová, E. - Kleček, M. - Král, J. - Kříž, J. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Mašek, J. - Salanský, K. - Tomášek, M. - Zelenka, P. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí, - 216 str. Academia - Čes. geol. úst., Praha.

Ostravsko-karvinský revír. - http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie /term.pl?ostravsko-karvinsky_revir