Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby

 

Ludmila Dempírová, Jaromír Šikl, Rosina Kašičková, Věra Zoulková, Bohdan Kříbek

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 326–330

Celý článek (PDF, 0.08 MB)