Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zhodnocení stanovení SiO2, Na2O, MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenáctimezilaboratorních porovnávání

 

Ludmila Dempírová

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 323–325

Celý článek (PDF, 0.1 MB)