Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní

 

Karel Špaček