Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku

 

Štěpánka Mrázová, Petr Rambousek, Ilja Knésl

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 311–315
Mapové listy: Harrachov (03-23)

Celý článek (PDF, 0.22 MB)