Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů

 

Josef Večeřa

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 307–310
Mapové listy: Rýmařov (14-42), Bruntál (15-31)

Celý článek (PDF, 0.28 MB)