Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C a SF6 stopovače, obsahy dusičnanů): doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace

 

Zdenka Churáčková, Jiří Bruthans, Vladimír Lachman, Vojtěch Musil, Renáta Kadlecová

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 283–287

Celý článek (PDF, 0.17 MB)