Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález vápenato-alkalických lamprofyrů v asociaci alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk v Mongolsku

 

Lukáš Krmíček, Jindřich Kynický, Michaela Krmíčková

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 266–270

Celý článek (PDF, 0.22 MB)