Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova

 

Miloš René

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 245–247
Mapové listy: Sokolov (11-23)

Celý článek (PDF, 0.23 MB)