Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule

 

Petra Pacherová, Ivan Barnet

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
Mapové listy: Pardubice (13-42), Hlinsko (13-44), Svitavy (14-34), Letovice (24-12), Boskovice (24-14), Brno (24-32)

Celý článek (PDF, 0.1 MB)