Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru" na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

 

Lukáš Krmíček, Antonín Přichystal, Vojtěch Šešulka

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 229–232
Mapové listy: Jevíčko (24-21)