Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze-Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve

 

Petr Budil, Martin David, Marika Steinová, Radek Mikuláš, Jan Peršín, Vladislav Kozák, X. Doležal, Radko Šarič

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 19–21
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.17 MB)