Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu

 

Petr Hradecký

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 215–218
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 0.22 MB)