Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

 

František Holub

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 211–214
Mapové listy: Sedlčany (22-22)

Celý článek (PDF, 0.26 MB)