Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny

 

Eva Franců, Milan Geršl, Kateřina Fárová, Kateřina Zelenková, Veronika Kopáčková

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
Mapové listy: Teplice (02-32), Chomutov (02-33), Bílina (02-34)

Celý článek (PDF, 0.2 MB)