Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady

 

Libuše Ďurďová, Jiří Zimák