Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová, Lucie Kondrová

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 192–194

Celý článek (PDF, 0.1 MB)