Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 189–191

Celý článek (PDF, 0.11 MB)