Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko

 

Marie Adamová, Marcela Stárková

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 183–188
Mapové listy: Zdice (12-32)

Celý článek (PDF, 0.15 MB)