Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích

 

Miroslav Bubík, Ivan Poul

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 15–18
Mapové listy: Pohořelice (34-12)

Celý článek (PDF, 0.1 MB)