Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fosilní pulci lokality Enspel (pozdní oligocén, Německo)

 

Michael Wuttke, Zbyněk Roček

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 177–178

Celý článek (PDF, 0.16 MB)