Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)

 

Zbyněk Šimůnek, Richard Lojka, Jaroslav Zajíc, Jana Drábková

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 163–166
Mapové listy: Jesenice (12-13)

Celý článek (PDF, 0.24 MB)