Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 z Moravského krasu

 

Štěpán Rak, Tomáš Viktorýn

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 157–159
Mapové listy: Brno (24-32)

Celý článek (PDF, 0.17 MB)