Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)

 

Karolína Lajblová

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 154–155

Celý článek (PDF, 0.09 MB)