Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve

 

M Konzalová, Jiřina Dašková

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 143–149
Mapové listy: Sokolov (11-23)

Celý článek (PDF, 0.17 MB)