Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy)

 

Jaroslav Kaše, Kamil Zágoršek, Richard Pokorný

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 139–142
Mapové listy: Varnsdorf (02-22)

Celý článek (PDF, 0.91 MB)