Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů

 

Karel Šilhán