Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky o geologické stavbě Písečného vrchu u Bečova

 

Jiří Adamovič, Josef Peroutka

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 9–11
Mapové listy: Bílina (02-34)

Celý článek (PDF, 0.15 MB)