Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev

 

Jan Malík, Vladimír Prouza, Petr Kycl

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 112–114
Mapové listy: Dvůr Králové (03-44)

Celý článek (PDF, 0.17 MB)