Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras)

 

Vojen Ložek

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 108–111
Mapové listy: Protivanov (24-23)

Celý článek (PDF, 0.13 MB)