Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko)

 

Vojen Ložek

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 105–107

Celý článek (PDF, 0.1 MB)