Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinka v Českém středohoří

 

Oldřich Holásek, Pavel Čáp, Pavel Havlíček, Tomáš Hroch, Tomáš Štor

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 99–101
Mapové listy: Litoměřice (02-43)

Celý článek (PDF, 0.25 MB)