Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton, moldanubický batolit)

 

Kryštof Verner, Schulmannová Dudíková, Jakub Trubač, Jana Paclíková, Vojtěch Janoušek, Jaroslava Pertoldová, Vojtěch Janoušek

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 81–83
Mapové listy: Soběslav (23-31), Veselí nad Lužnicí (23-33)

Celý článek (PDF, 0.1 MB)