Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)

 

Fratišek Vacek, Pavel Čáp

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 67–69
Mapové listy: Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 0.14 MB)