Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat

 

Fratišek Vacek

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 65–67
Mapové listy: Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 0.12 MB)