Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v podolském profilu

 

Pavel Röhlich

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 43–45
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.18 MB)