Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji

 

Stanislav Čech, Lenka Hradecká, Lilian Švábenická

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 33–38
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.23 MB)