Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Typy organických fluid pražské synformy Barrandienu mobilizované během variské tektogeneze

 

Marek Slobodník, Rostislav Melichar, Ronald Bakker, Lubomír Prokeš

Zprávy o geologických výzkumech 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 30–32
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 0.23 MB)