Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku

 

Pavel Čáp, Přemysl Zelenka

Zprávy o geologických výzkumech 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 15–16
Mapové listy: Kolín (13-32)

Celý článek (PDF, 0.44 MB)