Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech

 

Miroslav Koželuh