Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny

 

Ivo Baroň, Dagmar Kašperáková