Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby

 

Ivo Baroň, Vít Janoš, Jan Klimeš, Roman Novotný, František Hubatka