Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu?

 

Pavel Röhlich