Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi

 

Stanislav Čech, Oldřich Holásek