Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl

 

Michal Poňavič, Petr Rambousek, Pavel Šír