Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách

 

Ferry Fediuk