Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši

 

Miroslav Bubík