Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)

 

Libuše Smolíková, Pavel Havlíček