Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková